In de schijnwerpers: Tjaako Minnema

Laatst gewijzigd: 09-01-2017

Deze week in de schijnwerpers: Tjaako Minnema van het Albeda College met aandacht voor kinderrechten - mbo studenten volgen colleges op de Erasmus universiteit.

Jaarlijks overlijden in Nederland 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling en/of  verwaarlozing. Herkennen en tijdig signaleren is belangrijk om kinderen te kunnen helpen, daarom is het van belang dat professionals in welzijn en onderwijs hiervoor de benodigde kennis hebben.

Tjaako Minnema, beleidsadviseur Welzijn en Onderwijs bij het Albeda College vindt dat er voor dit onderwerp structureel en gedegen aandacht moet zijn in de mbo-opleidingen Welzijn en daarvoor zet hij zich al een aantal jaren in.

Tjaako zette een debat op over kinderrechten, dat inmiddels is dit uitgegroeid tot een Kinderrechten conferentie. Deze conferentie wordt nu jaarlijks in nauwe samenwerking met de Erasmus universiteit georganiseerd. Op 15 november volgden 950 derdejaars mbo-studenten van verschillende mbo scholen een dag lang verschillende colleges van universitair docenten, hoogleraren en jeugdrechtadvocaten in de collegebanken van de universiteit. ‘Er is een kennisgat tussen de wetenschap en het mbo. Het duurt een tijdje voordat nieuwe wetenschappelijke inzichten en kennis beschikbaar zijn in de lesboeken en methodes van de mbo opleidingen’ zegt Tjaako. Dat gat wil hij dichten.

Bij de opzet van de kinderrechtenconferentie heeft Tjaako er bewust voor gekozen om het hbo over te slaan. ‘Naast een hbo’er voelt een mbo student zich klein, in de collegebanken van de universiteit groeit de mbo-student.’ Voor de organisatie van de Kinderrechten conferentie wordt Tjaako bijgestaan door studenten van Albeda College Rotterdam.

De kinderrechtenconferentie is niet de enige activiteit waarmee aandacht wordt besteed aan het tijdig signaleren van kindermishandeling. Samen met STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind) lopen eerstejaars mbo-studenten de dag na de conferentie in het centrum van Rotterdam een mars voor kinderrechten. Daarnaast spelen mbo-studenten onderwijsassistent tijdens hun stage op basisscholen het ‘kinderrechtenspel’. Door op een speelse manier met kinderen alledaagse zaken te bespreken, kunnen ‘niet pluis situaties’ in beeld komen. De studenten melden dit bij de leerkracht, die dit verder oppakt. Tjaako: ‘Hiermee zijn we er nog niet. Het is mijn ambitie dat deze activiteiten over een aantal jaar op ten minste vier locaties in het land plaatsvinden.’

Contact met Tjaako? t.minnema@albeda.nl   

Afbeelding Tjaako Minnema