Handreiking kritische denkvaardigheden

Laatst gewijzigd: 17-03-2020

In de brief aan de Tweede Kamer van april 2015 heeft de minister van OCW aangekondigd dat de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB worden aangescherpt.  Dit betreft kritische denkvaardigheden en het kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie. Studenten worden hierdoor uiteindelijk weerbaarder en kunnen beter omgaan met verschillende opvattingen in de samenleving.

Aanleiding voor de aanscherping is de zorg over de toenemende polarisering in de maatschappij die ook de school binnenkomt. De veranderende arbeidsmarkt vraagt ook andere kwaliteiten dan voorheen, zoals kritisch en zelfstandig denkende medewerkers. Deze aanscherping wordt per augustus 2016 van kracht voor de cohorten vanaf 2016.

Om docenten en scholen hierbij een steun in de rug te geven heeft de MBO Raad CINOP opdracht gegeven een Handreiking kritische denkvaardigheden samen te stellen met daarin:

  • een beschrijving/definitie van kritische denkvaardigheden;
  • verschillende tips om in de les aan de slag te gaan met kritische denkvaardigheden;
  • interessante en mogelijk bruikbare voorbeelden uit de praktijk van scholen en organisaties.

De Handreiking is uitdrukkelijk voorbeeldmatig en als inspiratie bedoeld, het is geen voorschrift.

Animatie Kritische denkvaardigheden

Praktijkvoorbeeld kritisch denken cao rollenspel Friesland College

Praktijkvoorbeeld kritisch denken theater Koning Willem 1 College