Subsidies

Laatst gewijzigd: 13-10-2021

Naast facilitaire samenwerking, kunnen mbo-scholen ook samenwerken en kennisdelen op het terrein van subsidies die de rijksoverheid en de Europese Unie beschikbaar stellen. Dit doen de scholen binnen de FSR Werkgroep Subsidies op de onderstaande manieren.

Afbeelding FSR Netwerk
  • Via kennisdeling;
  • Door middel van deskundigheidsbevordering;
  • Uitleg over techniek/verantwoording van subsidies;
  • Door relevante lobbykansen en –mogelijkheden voor het mbo te herkennen en daarop te acteren.
Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur