Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie

Laatst gewijzigd: 06-10-2022

De afgelopen jaren is door maatschappelijke ontwikkelingen veel aandacht ontstaan voor kansenongelijkheid in het onderwijs. Ook groeide hiermee de aandacht voor diversiteit en inclusie, omdat deze termen onlosmakelijk verbonden zijn aan gelijke kansen. Mbo-scholen spelen een belangrijke rol in het verbeteren van gelijke kansen van studenten. Het project loopt van oktober 2020 tot en met september 2023 (38 maanden).

Tussen 2018 en 2020 is het project LOB-Gelijke Kansen uitgevoerd door MBO Diensten in opdracht van OCW en SZW. Dit kennispunt ziet de opbrengsten van het project LOB Gelijke Kansen als een stevige basis waarop het kennispunt in haar activiteiten zal voortbouwen.

Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie. Het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie is één van de kennispunten van de MBO Raad. Alle kennispunten vind je via www.kennispuntmbo.nl.

Wat omvat het project?

Het Kennispunt helpt mbo-scholen helpen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Het bestaat uit twee lijnen:

1. Generieke lijn

We verspreiden kennis door de uitrol van een media mix aan communicatiemiddelen en activiteiten, zoals de website, nieuwsbrieven, vlogs, blogs, goede praktijkvoorbeelden en themabijeenkomsten.

We adviseren over gelijke kansen, diversiteit & inclusie aan alle scholen.

We bieden vraaggerichte professionalisering aan voor scholen op basis van een menukaart, o.a. op de aspecten stagediscriminatie, coördinatie van praktijkervaringen en empowerment van mbo studenten via LOB-competenties.

2. Specifieke lijn

In de specifieke lijn wordt er via een integrale aanpak twee jaar lang extra ondersteuning geboden aan acht mbo-scholen om te werken aan verschillende vraagstukken op het vlak van gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Voor wie is het bedoeld?

  • Het kennispunt ondersteunt onderwijsprofessionals in de mbo-sector bij het werken aan kansengelijkheid.
  • Management
  • Beleidsadviseurs en -medewerkers
  • Opleidingsmanagers en -coördinatoren
  • Onderwijzend personeel (docenten, instructeurs, onderwijsteams)
  • Stagecoördinatoren, stagebegeleiders, decanen
  • Studieloopbaanbegeleiders en loopbaanadviseurs
  • Overige mbo-onderwijsprofessionals die werken aan gelijke kansen, diversiteit en inclusie op het mbo

Mala Paltoe

Projectadviseur

Lulu Helder

Projectadviseur

Elly Wouda

Projectassistent