Opleiden in de School

Laatst gewijzigd: 12-12-2018

Studenten op de lerarenopleidingen kunnen beter voorbereid worden op lesgeven in het mbo. Ook voor de opleiding voor zij-instromers is een betere aansluiting in het mbo nodig. Hoe? Intensievere samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen kan hierbij helpen. In het mbo bestaan al enkele partnerschappen in de vorm van een opleidingsschool. Gebaseerd op een gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk van een mbo-school op. Steeds meer mbo-scholen tonen belangstelling om zich te ontwikkelen naar een opleidingsschool. Om kennis over intensievere samenwerking en partnerschappen gericht op gezamenlijk opleiden van aankomende docenten te delen, ontwikkelen en stimuleren, heeft de MBO Raad, met medewerking van CINOP, het Kennispunt opleiden in de school opgericht.

Opleiden in de school Over samenwerking tussen NHL Hogeschool en 9 noordelijke mbo's

Opleiden in de school

Opleiden in de School

Kennispunt Opleiden in de School

Het doel van het Kennispunt opleiden in de school is om kennis te delen en ontwikkelen over:

  • opleiden in de school in het mbo;
  • de intensievere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen gericht op een betere voorbereiding van aankomende docenten op een baan in het mbo.

Het kennispunt richt zich op alle mbo-scholen die intensiever met de lerarenopleidingen willen samenwerken en de ambitie hebben om deze samenwerking te versterken, al dan niet in de vorm van een opleidingsschool. Het kennispunt organiseert bijeenkomsten, informeert via deze website en biedt ondersteuning op maat.

Overzicht samenwerkingsverbanden

De onderstaande kaart geeft een overzicht van de formele samenwerkingsverband tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Per samenwerkingsverband zijn de betrokken partners genoemd. Wilt u in contact komen met een samenwerkingsverband of wijzingen/aanvullingen op het overzicht doorgeven, stuur dan een mail naar opleidenindeschool@mboraad.nl.

kaart opleidingsscholen
Uit: magazine 'Vast'

Aspirant Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp