Regeling Opleidingsscholen

Laatst gewijzigd: 28-03-2018

Zes samenwerkingsverbanden in het mbo krijgen dankzij een nieuwe subsidie de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot opleidingsschool.

De zes aspirant-opleidingsscholen zijn:

  • Opleidingsschool Hodos: Hoornbeeck College en Driestar Educatief
  • Opleidingsschool Landstede mbo: Landstede en Hogeschool Windesheim
  • Opleidingsschool MBO Rotterdam: Zadkine, Albeda College, Da Vinci college en Hogeschool Rotterdam
  • Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek: Graafschap College, Rijn IJssel en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Opleidingsschool beroepsonderwijs Nijmegen: ROC Nijmegen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Groen consortium Opleiden in School: negen aoc’s en Aeres Hogeschool Wageningen

De zes aspirant-opleidingsscholen ontvangen momenteel een financiële bijdrage via de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016. De nieuwe subsidie is voor de begeleidingskosten van de studenten aan een lerarenopleiding die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Hiermee kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur op de school inrichten, in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de begeleiding van de studenten. De opleidingsscholen helpen toekomstige docenten zo aan een verbeterde voorbereiding op de beroepspraktijk in het mbo. Daarnaast dragen ze bij aan de afstemming van de initiële opleiding op de behoeften van de mbo-scholen.

De ontwikkeling van deze zes aspirant-opleidingsscholen naar erkende opleidingsscholen sluit aan bij de ambitie van de MBO Raad voor meer opleidingsscholen in het mbo. Deze ambitie is opgenomen in de lerarenagenda van de MBO Raad uit juli 2016.

Onderzoek

Het ministerie van OCW geeft aan nu nog niets te kunnen zeggen over een eventuele nieuwe subsidieronde voor aspirant-opleidingsscholen. De MBO Raad blijft aandringen op verdere uitbreiding van het aantal opleidingsscholen. Dat opleiden in de school werkt en tot beter opgeleide docenten leidt, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek ondersteunt de ambitie van de MBO Raad te zorgen voor een landelijk netwerk van opleidingsscholen gericht op het mbo.

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp