Terugblik op bijeenkomsten

Laatst gewijzigd: 28-03-2018

Het Kennispunt opleiden in de school organiseert met regelmaat bijeenkomsten.

Beroepsbeeld mbo-docent, 1 februari 2018

‘Als je kiest voor het beroep van leraar in het mbo, kom je in een fuik terecht waar je vervolgens in de veertig jaar van je werkzame leven niet meer uit raakt.’ Dat is, gechargeerd, het negatieve stereotiepe beeld waar het beroep van mbo-docent last van heeft. Overtuigd dat de werkelijkheid een stuk zonniger en aantrekkelijk is, organiseerden de BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de school mbo van de MBO Raad gezamenlijk de bijeenkomst ‘MBO-docent, het veelzijdige beroep in beeld’. Lees meer>

Ondersteuning op maat, samen beoordelen - 22 januari 2018

Op verzoek van opleidingsschool ROC Midden Nederland organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school een bijeenkomst rondom het thema ‘samen beoordelen’. Marlies van Gendt (schoolopleider) en Dick Bastiaanssen (Instituutsopleider Hogeschool Utrecht), merken in de praktijk dat er veel vragen leven bij werkplekbegeleiders als het om beoordelen gaat. Door informatie uit te wisselen krijgen deelnemers meer inzicht in beoordelingen, hun eigen werkwijze en de werkwijze van hun collega’s. Informatie die direct in de eigen praktijk toegepast kan worden. Als ‘praatplaat’ werd gebruikt ‘ een wegwijzer voor mbo-scholen en lerarenopleidingen (Profiel, 2017).

Heeft u ook vragen over het opleiden van leraren en wilt u begeleiding vanuit het kennispunt? Laat het ons weten via Linda Medendorp.

Netwerkbijeenkomst Opleiden in de school -  22 september 2017

Op vrijdagochtend 22 september organiseerde de MBO Raad een netwerkbijeenkomst over het samen beoordelen (mbo en lerarenopleiding) van docenten in opleiding. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als: Hoe beoordeel je als lerarenopleiding en opleidingsschool het werkplekleren van studenten van de lerarenopleiding? Hoe zorg je voor kwaliteit? Wat mag en moet? Desiree Joosten, lector Eigentijds toetsen en beoordelen bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, bood handvatten op basis van actueel onderzoek.

Congres Steunpunt Opleidingsscholen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO kennispunt Opleiden in de School het congres Opleidingsscholen in transitie! Opleiden, inductie en professionaliseren in het Miele Experience Center in Vianen. Het thema 'Samen opleiden professionaliseren' stond tijdens deze bijeenkomst centraal.

Diner pensant 24 mei 2017

Op woensdag 24 mei kwamen studenten, docenten, mbo- en hbo-bestuurders en directeuren samen op uitnodiging van de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. In Leerrestaurant Le Pont Bleu van ROC Midden Nederland in Nieuwegein bespraken zij tijdens een diner drie thema’s.

  • Het vergroten van de instroom in tweedegraads lerarenopleidingen.
  • Samen opleiden en verder uitbreiden. 
  • Kenniscirculatie tussen het mbo en lerarenopleidingen versterken.

Doel van het diner was het delen van agenda’s van het mbo en de hogescholen op het terrein van opleiden van docenten voor het mbo. Lees het volledige verslag (ExtraNet)

Bijeenkomst 13 april 2017

Op donderdagmiddag 13 april 2017 organiseerde het Kennispunt Opleiden in de School een bijeenkomst met DUS-I over een nieuwe aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen.

Het ministerie van OCW is een nieuwe aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen aan het voorbereiden en binnenkort wordt bekend wanneer de subsidie aangevraagd kan worden voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool. Er is naar verwachting ruimte voor drie nieuwe opleidingsscholen in het mbo. Voor het indienen van een aanvraag dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het ontwikkelplan moet voldoen aan de gestelde criteria: visie over opleiden, begeleiden en beoordelen, samenwerking en organisatiestructuur, professionalisering en kwaliteitszorg van de opleidingsschool.

De subsidie is voor de begeleidingskosten van de studenten aan een lerarenopleiding die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Hiermee kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur in de school inrichten, in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de feitelijke begeleiding van de studenten.

Bijeenkomst 13 april 2016

Op woensdag 13 april organiseerde het Kennispunt opleiden in de school mbo een bijeenkomst over het beroepsgerichte curriculum van de lerarenopleiding. Dit was een bijeenkomst waarin mbo-scholen en lerarenopleidingen breed vertegenwoordigd waren en praktijkvoorbeelden met elkaar hebben gedeeld. InHolland en HAN ILS hebben een inkijk gegeven hoe ze hun opleidingsprogramma hebben samengesteld om toekomstige (v)mbo docenten goed voor te bereiden op werken als leraar in het beroepsonderwijs.

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp