LOB - Gelijke Kansen

Het project LOB - Gelijke Kansen loopt van 1 juli 2017 tot 31 december 2019 en wordt uitgevoerd door MBO Diensten

Wat omvat het project?

Het project ondersteunt scholen in het mbo bij het verbeteren van hun LOB-beleid, zodanig dat dit een bijdrage levert aan de kansengelijkheid van jongeren. De activiteiten van het project LOB Gelijke Kansen worden ingezet om studenten, die dat nodig hebben (vooral minderheidsgroepen), beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie door het trainen van docenten, studenten en het begeleiden bij het gebruik van gerichte opdrachten. Hierbij wordt er gewerkt vanuit alle loopbaancompetenties. De focus ligt met name op de competenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen en ontwikkeld materiaal uit eerdere lob-projecten. Het uiteindelijke doel is inbedding in het reguliere LOB-beleid van de school en toewerken naar opschaling en verduurzaming.

Voor wie is het bedoeld?

De activiteiten van het project zijn bestemd voor 15 mbo-scholen, die aansluitend op het LOB-beleid van hun school, worden begeleid bij het uitvoeren en implementeren van LOB-activiteiten in het algemeen en “LOB Gelijke Kansen” in het bijzonder.

Afbeelding van Fieny Peerboom

Fieny Peerboom

Projectcoördinator
Afbeelding van Ellen Heijne

Ellen Heijne

Projectmedewerker