MBO 2025

Laatst gewijzigd: 13-02-2018

Het mbo wil studenten goed toerusten voor een dynamische arbeidsmarkt en een complexe samenleving. De MBO Raad zet de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs op de agenda. De realisatie vraagt creativiteit, durf en moed van docenten, onderwijsteams, bestuurders, toezichthouders en studenten.

De stemming onder onderwijsprofessionals

De MBO Raad zette op 29 april 2015 in Nieuwspoort de toekomst van het beroepsonderwijs op de agenda. Samen met NRTO en JOB ondertekende de MBO Raad de gezamenlijke verklaring ‘Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs’. De verklaring is onderdeel van ‘Het mbo in 2025, manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs’, een initiatief van de MBO Raad. Het manifest is de bijdrage van alle scholen in het mbo aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Achtergrond

Het startsein voor het debat over de toekomst van het mbo gaf de vereniging MBO Raad tijdens de algemene vergadering van november 2014. Toen lag een discussiepaper voor met twee denklijnen om te komen tot een toekomstbestendig mbo. De vereniging ging bepaald niet over een nacht ijs om te komen tot het eindresultaat dat op 28 april is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Er waren ledenraadplegingen en regiobijeenkomsten in het hele land en vele gesprekken met docenten en studenten. Voorzitter Jan van Zijl zocht, vond en bewerkstelligde draagvlak met belangrijke stakeholders en overlegpartners.