Netwerk integrale veiligheid

Laatst gewijzigd: 11-10-2022

Veiligheid is voor elke mbo-school een belangrijk aandachtspunt. Het Netwerk integrale veiligheid ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. Via het platform monitort de MBO Raad de veiligheid in het mbo. De uitkomsten gebruiken mbo-scholen om de nodige beleidsmaatregelen te nemen. Dat doen we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze studenten en werknemers.

De activiteiten van het netwerk, zoals periodieke netwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie, dragen bij aan de deskundigheid van bestuurders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid. Zij maken het uitwisselen van voor het mbo-veld relevante informatie, expertise, instrumenten, materialen en good practices mogelijk. Zo worden binnen onze Teams-omgeving documenten binnen de pijlers van ons Integraal Veiligheidsbeleid verzameld en voor alle scholen beschikbaar gesteld.

Afbeelding van Peter Vermeijs

Peter Vermeijs

Beleidsadviseur privacy

Saskia de Vries