Opleiden in de School

Laatst gewijzigd: 16-08-2017

Studenten op de lerarenopleidingen moeten beter voorbereid worden op lesgeven in het mbo. Ook de opleiding voor zij-instromers kan beter aansluiten op wat in het mbo nodig is. Hoe? Intensievere samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen kan hierbij helpen. In het mbo bestaan al enkele partnerschappen in de vorm van een opleidingsschool. Gebaseerd op een gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk van een mbo-school op. Steeds meer mbo-scholen tonen belangstelling om zich te ontwikkelen naar een opleidingsschool. Om kennis over intensievere samenwerking en partnerschappen gericht op gezamenlijk opleiden van aankomende docenten te delen, ontwikkelen en stimuleren richt de MBO Raad het kennispunt Opleiden in de School op.

Opleiden in de school Over samenwerking tussen NHL Hogeschool en 9 noordelijke mbo's

Opleiden in de school

Opleiden in de School

Bij Opleiden in de School gaat het om een intensieve samenwerking tussen mbo-school en lerarenopleiding. De praktijk van het mbo speelt een belangrijke rol in het opleiden van de aankomende docenten. Diverse mbo-scholen werken al op veel verschillende (in)formele manieren samen met lerarenopleidingen. Zij hebben de ambitie om deze samenwerking te versterken. Daarbij hebben zij behoefte aan kennisuitwisseling, ondersteuning op maat en het leren van goede praktijkvoorbeelden.

Kennispunt Opleiden in de School

Het doel van het kennispunt Opleiden in de School is om kennis te delen en ontwikkelen over:

  • Opleiden in de School in het mbo;
  • de intensievere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen gericht op een betere voorbereiding van aankomende docenten op een baan in het mbo.

De MBO Raad ontwikkelt het kennispunt met medewerking van CINOP. Het kennispunt richt zich op alle mbo-scholen die intensiever met de lerarenopleidingen willen samenwerken en de ambitie hebben om deze samenwerking te versterken, al dan niet in de vorm van een opleidingsschool. Het kennispunt organiseert bijeenkomsten, deelt kennis via de website en biedt ondersteuning op maat.

Presentaties platformdagen en andere publicaties

Vanaf juni 2016 zijn de presentaties van eerdere platformdagen beschikbaar via het nieuwe extranet van de MBO Raad. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de MBO Raad wanneer zij over eerdere presentaties of publicaties willen beschikken.

Overzicht samenwerkingsverbanden

De onderstaande kaart geeft een overzicht van de formele samenwerkingsverband tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Per samenwerkingsverband zijn de betrokken partners genoemd. Ook vindt u een overzicht van organisaties die betrokken zijn bij het opleiden van leraren. Wilt u in contact komen met een samenwerkingsverband of wijzingen/aanvullingen op het overzicht doorgeven, stuur dan een mail naar opleidenindeschool@mboraad.nl.

Uit: magazine 'Vast'
Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp