Platform Bewegen & Sport

Laatst gewijzigd: 07-03-2019

Bewegen en sport zijn van essentieel belang om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Door aandacht te besteden aan vitaal burger- en werknemerschap kan het mbo een grote bijdrage leveren aan het welbevinden van de student, de school en de maatschappij.

Gezonde school

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad werkten van 2012 tot en met 2016 nauw samen bij de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). Het doel van de onderwijsagenda SBGL was een groter en gezonder leefstijlaanbod in en rondom scholen te realiseren. Dit houdt in: meer aandacht voor sport en een gezonde leeromgeving.

Uit de monitorrapportage van het Mulier Instituut blijkt dat de onderwijsagenda SBGL erin geslaagd is om scholen te stimuleren en ondersteunen bij het vormgeven van leerplannen, programma’s en de ontwikkeling van een Gezonde School-beleid. Daarom biedt Gezonde School ook tussen 2017 en 2020 ondersteuning aan mbo-scholen die een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van hun studenten.

Ton Heerts: "Het programma Gezonde School bereidt mbo-studenten voor op vitaal werknemerschap. Op school leren zij bijvoorbeeld over het belang van een gezonde leefstijl. Voldoende bewegen heeft bijvoorbeeld een positief effect op het functioneren van de hersenen. Een gezonde leefstijl bevordert het studeren én draagt bij aan de tevredenheid van werkgevers over de prestaties op de werkvloer. Daarom onderschrijft de MBO Raad het belang van gezonde scholen."

Het doel van Gezonde School is bijdragen aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking door op scholen gezondheid een centrale plaats te geven. Niet eenmalig, maar door het hele schooljaar heen. Dus in de lesstof, op het schoolterrein, in het beleid, in schoolactiviteiten. De Gezonde School-aanpak leunt op vier pijlers.

 

  • Signaleren en doorverwijzen: scholen moeten voortijdig problemen bij hun studenten waarnemen en wijzen op de beschikbare (preventieve) zorgondersteuning. Het online hulpmiddel TestJeLeefstijl.nl kan scholen hierbij helpen.
  • Gezondheidseducatie: scholen spelen een rol bij het informeren van hun studenten over bijvoorbeeld voeding, drugs en seksualiteit. Het gaat hier om preventieve zorg. Dit kan binnen de thema’s Vitaal Burgerschap en Vitaal Werknemerschap.
  • Schoolomgeving: door werk te maken van Gezonde Schoolkantine’s en pleinen, dragen scholen bij aan een gezonde leefomgeving voor hun studenten en medewerkers. Dit kan door een plein goed te onderhouden, van meer groen te voorzien, een rookverbod in te stellen en ruimte te maken voor bewegen en sport.
  • Beleid en regelgeving: hoe kan een school het thema gezonde leefstijl structureel verankeren in zijn beleid en op welke manier kan de school deze afspraken handhaven? De Gezonde School-aanpak helpt scholen hierbij.
afbeelding Natascha Ponsioen

Natascha Ponsioen

Projectleider Gezonde School, Sport & Gezonde Leefstijl en TestJeLeefstijl
Silhouet profielfoto vrouw

Annette van den Bosch

Gezonde school in 90 seconden