Platform Entree

Laatst gewijzigd: 04-07-2017

Sinds 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot een mbo-opleiding op niveau 2. Het platform Entree, opgericht in januari 2012, helpt mbo-scholen door het stimuleren van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van entreeopleidingen. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten met zowel inhoudelijke als beleidsmatige accenten, informatieverstrekking aan de leden via verschillende communicatiekanalen en het beantwoorden van vragen.

Het platform Entree is voortgekomen uit het Landelijk Werkverband Risicogroepen en het Procesmanagement MBO 2010. Het LWR is 12,5 jaar actief geweest op het gebied van onderwijskansen voor risicogroepen binnen het mbo. Procesmanagement MBO 2010 heeft gedurende zes jaar gewerkt aan de ontwikkeling van AKA-opleidingen. De samenvoeging van het LWR en het Procesmanagement MBO 2010 is het logisch gevolg van het in het actieplan 'Focus op Vakmanschap' geformuleerde besluit dat met ingang van 2014 alle niveau 1-opleidingen, inclusief de AKA-opleidingen, opgaan in de nieuwe entreeopleiding. Deze krachtenbundeling maakt het mogelijk om de invulling, positionering, doelgroep, inhoud en mogelijkheden van de entreeopleiding met en voor de mbo-scholen te concretiseren, zodat een verantwoorde start mogelijk wordt.

Kerngroep

De kerngroep bestaat uit:

  • Hanneke Berben, voorzitter (ROC Nijmegen)
  • Jolanda Cörvers, adviseur (Albeda College)
  • Karin Lukassen (MBO Raad)
  • Govert van Bezooijen (ROC Nova College)
  • Louske Cazemier (Da Vinci College)
  • Hans Everhardt (Noorderpoort)
  • Margot Felix (Leeuwenborgh Opleidingen)
  • Marian Kroeze (ROC van Twente)
  • Margret Mulders (ROC De Leijgraaf)
  • Jacqueline Hagen ondersteuning (MBO Raad)

In een eerder nieuwsbericht ‘Website Examenplatform Entree online’ is aangekondigd dat Stichting Examenplatform Entree vanaf januari 2017 de examens beheren. Dit betekent dat geactualiseerde en gevalideerde kaderexamens alleen beschikbaar zijn via het Examenplatform Entree. De oudere examenproducten van alle profielen die tot december 2016 zijn ontwikkeld, zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de btg Entree. Dit zijn dus examens die niet verder zijn ontwikkeld.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur

Jacqueline Hagen

Secretaresse