Bindend Studieadvies

Laatst gewijzigd: 04-05-2017

Met ingang van schooljaar 2014-2015 kent de entree opleiding een studieadvies dat binnen maximaal vier maanden aan elke student moet worden gegeven, het zogenoemde bindend studieadvies (bsa).