Examenplatform Entree

Laatst gewijzigd: 04-05-2017

Stichting Examenplatform Entree zal vanaf heden de examens beheren die vorig jaar voor alle profielen zijn ontwikkeld. Dit betekent dat geactualiseerde en gevalideerde kaderexamens alleen beschikbaar zijn via het Examenplatform Entree. Scholen en het bedrijfsleven gaan via het Examenplatform Entree samenwerken aan de verdere ontwikkeling, vaststelling, onderhoud, beheer en distributie van de beoordelings- en exameninstrumenten bij het Entree (kwalificatie)dossier. Roc’s, aoc’s en vakscholen die lid zijn van de stichting kunnen de gevalideerde examens met elkaar delen. Informatie over de examens en de stichting kunt u vinden op de website examenplatformentree.nl.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@examenplatformentree.nl