Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden

Laatst gewijzigd: 04-05-2017

Het keuzedeel voor de Entree 'Verrijking leervaardigheden' is in 2015 definitief goedgekeurd. Binnen dit keuzedeel kunnen drie modules van 80 uur gecombineerd worden omschreven in servicedocumenten. Zo onstaat een keuzedeel van 240 uur.

Alle variaties van deze modules zijn mogelijk en zo zelfs per student vorm te geven. Dat wil echter niet zeggen dat scholen slechts het keuzedeel ‘verrijking leervaardigheden’ hoeven aan te bieden. De student moet namelijk een keuze worden aangeboden. Naast dit keuzedeel moet dus altijd een ander keuzedeel worden aangeboden. Een overzicht van deze keuzedelen vind je op de website van SBB.

Het platform werkt momenteel aan de ontwikkeling van servicedocumenten met informatie over de procedure voor de ontwikkeling van nieuwe modules. Ook werkt men aan het beschikbaar stellen van informatie over de procedure om het werkveld te betrekken bij de modules met arbeidsmarktrelevantie.