Platform Passend Onderwijs

Laatst gewijzigd: 27-05-2020

Het Platform Passend Onderwijs MBO organiseert regiobijeenkomsten en een jaarlijkse Platformdag Passend Onderwijs. Daarnaast levert het Platform input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad.

Studiedag

Het platform organiseert jaarlijks een landelijke studiedag voor deskundigheidsbevordering. Leden vergaren en delen actuele en relevante kennis en bespreken ontwikkelingen. Een greep uit de thema's: het opleiden van moeilijk lerenden, studenten met dyslexie en psychische handicaps, ADHD, aan autisme verwante stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, het opleiden van visueel en auditief beperkten, voorzieningen en financiering.

Regiobijeenkomsten

De mbo-scholen die lid zijn van het Platform zijn ingedeeld in vier regio’s. Per regio zijn er drie regiobijeenkomsten per jaar om deskundigheid te bevorderen en kennis met elkaar te delen. 

Kerngroep

De regiovoorzitters zijn, samen met vertegenwoordigers van het Netwerk NEL BVE, lid van de Kerngroep van het Platform Passend Onderwijs. De Kerngroep komt vier keer per jaar bijeen, waarvan twee keer per jaar met externe stakeholders zoals het Nederlands Jeugdinstituut, OCW, PO Raad, VO Raad en Ieder(in). De Kerngroep levert input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad op het gebied van passend onderwijs.

Platformdag Passend Onderwijs mbo - 19 januari 2017

Lid worden

Mbo-scholen die werk willen maken van het opleiden van studenten met een leerstoornis, chronische ziekte of beperking kunnen lid worden van het platform. De voordelen: met korting deelnemen aan de jaarlijkse studiedag, nieuwsbrief en belangenbehartiging. Voor meer vragen over de contributie kunnen scholen contact opnemen met het platform.

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs, taal
Platform Passend Onderwijs