Platform veiligheid

Laatst gewijzigd: 07-11-2017

Veiligheid is voor elke mbo-school een belangrijk aandachtspunt. Het Platform veiligheid ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. Via het platform monitort de MBO Raad de veiligheid in het mbo. De uitkomsten gebruiken mbo-scholen om de nodige beleidsmaatregelen te nemen. Dat doen we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze studenten en werknemers.

De activiteiten van het platform, zoals de jaarlijkse conferentie, de Monitor Sociale Veiligheid, dragen bij aan de deskundigheid van bestuurders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid. Zij maken het uitwisselen van voor het mbo-veld relevante informatie, expertise, instrumenten, materialen en good practices mogelijk.

Uit de uitkomsten van ons tweejaarlijks veiligheidsonderzoek blijkt dat docenten en studenten zich steeds veiliger voelen en dat het aantal incidenten daalt. Over dit onderzoek leg het Platform Veiligheid publiekelijk verantwoording af via de Monitor Sociale Veiligheid.

ROC - Kennen, herkennen, erkennen

Afbeelding Jos van Kollenburg

Jos van Kollenburg

Silhouet profielfoto vrouw

Saskia de Vries