saMBO-ICT

Laatst gewijzigd: 13-08-2019

Een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-scholen

saMBO-ICT is een organisatie van en voor alle mbo-scholen en heeft sterke banden met de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

De belangenbehartiger van de sector op een breed terrein

saMBO-ICT is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met eLearning in het primaire proces. Daarnaast zijn er vele activiteiten, van project notebooks voor studenten tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt saMBO-ICT gebruik van de kennis en energie die binnen de mbo-organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden scholen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. saMBO-ICT zorgt daarbij voor ondersteuning.

afbeelding website sambo-ict