Project Voorbereiding Pabo

Het lerarentekort in het Nederlandse basisonderwijs is inmiddels een feit. Scholen hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. Mbo-studenten, die hun opleiding Onderwijsassistent willen uitbreiden met een Pabo-opleiding, krijgen momenteel nog te maken met toelatingstoetsen die vooral voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond zorgen voor een hoge uitval. Om deze uitval voor te zijn is het Keuzedeel Voorbereiding Pabo ontwikkeld, zodat mbo-studenten zich al tijdens hun mbo-studie kunnen voorbereiden op de vervolgopleiding op het hbo.

Waarom is het Project Voorbereiding Pabo gestart?

In Nederland is al lang sprake van een lerarentekort in het basisonderwijs. Basisscholen hebben steeds meer moeite de roosters rond te krijgen en goed onderwijs te bieden. Hierdoor is de onderwijsassistent – die een goede pedagogische opleiding in het mbo gekregen heeft –voor basisscholen van grote waarde. Niet alleen omdat de onderwijsassistent in de klas goed onderwijs aan leerlingen kan bieden. Ieder jaar melden ook veel onderwijsassistenten zich bij de Pabo. Op de Pabo worden zij opgeleid op niveau 5 (ad-opleiding, twee jaar) of 6 (leraar basisonderwijs, vier jaar).  

Sinds 2015 gelden voor mbo-studenten en havisten die zich melden aan de poort van de Pabo zogenoemde bijzondere nadere vooropleidingseisen. Deze eisen houden in dat deze studenten cito-examens (toelatingstoetsen) moeten maken voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Dit heeft geleid tot hoge uitval van mbo-studenten op deze toelatingstoetsen vooral voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De vraag is hoe meer recht kan worden gedaan aan de competenties, kennis en ervaring van de onderwijsassistent als die wil doorstromen naar de Pabo. Zou het mogelijk zijn als roc's en Pabo's in de regio samenwerken om de onderwijsassistent via het keuzedeel Voorbereiding Pabo zodanig voor te bereiden dat de toelatingstoetsen overbodig worden? Om dit idee verder uit te werken is het Project Voorbereiding Pabo opgezet. 

Wat wil het project Voorbereiding Pabo bereiken?

Het project richt zich op het keuzedeel Voorbereiding Pabo dat onderwijsassistenten-in-opleiding kunnen kiezen als zij interesse hebben in de Pabo. Om het keuzedeel zo in te richten dat het ontwikkelproces van de student optimaal wordt ondersteund, wordt de student: 

  • bij de intake (voorafgaand aan de inschrijving in de opleiding Onderwijsassistent) opmerkzaam gemaakt op het keuzedeel voor het geval de student geïnteresseerd is in doorstroom naar een niveau 5 of 6 opleiding op de Pabo; 
  • bij de inschrijving voor het keuzedeel geïnformeerd over de wijze waarop dit is vormgegeven, wat het einddoel van het keuzedeel is (optimale voorbereiding op succesvol kunnen zijn op de Pabo), wat de student daarvoor moet doen (duidelijke kaders: proces en inhoud) en hoe hij of zij daarin wordt ondersteund door mbo en Pabo; 
  • op maat begeleid en ondersteund door docenten van het mbo en de pabo (en eventueel door Pabo-studenten), waardoor de student op eigen kracht kan werken aan de invulling van een ontwikkelingsgericht portfolio;  
  • uitgedaagd om de inhoudelijke beheersing door middel van een verscheidenheid aan betrouwbare en valide instrumenten in het portfolio aan te tonen, zodat elke Pabo in Nederland de student zonder drempels kan laten instromen;  
  • op grond van wat de student tijdens het keuzedeel heeft laten zien, in een verificatiegesprek geadviseerd richting een succesvol vervolg van een loopbaan in het onderwijs (praktijk, AD-opleiding of Pabo). 

Veelgestelde vragen:

Voor welk probleem zoekt dit project een oplossing?
Voor wie is het project bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?