Activiteitenplan 2017 btg ZWS

21-12-2016

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor het komende kalenderjaar. Hierin worden de beleidsvoornemens en activiteiten opgenomen van de btg. Het voor u liggende activiteitenplan betreft kalenderjaar 2017.