Activiteitenplan 2018 btg ZWS

05-12-2017

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor het komende kalenderjaar. Hierin worden de beleidsvoornemens en activiteiten opgenomen van de btg. Dit is het activiteitenplan voor kalenderjaar 2018.