Brief 4 oktober 2018 - ao OCW leraren

05-10-2018

Op donderdag 11 oktober behandelt de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over leraren met de ministers onder meer de Kamerbrief over extra actie tegen het lerarentekort (24 augustus). De MBO Raad, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat in deze Kamerbrief de verbinding tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven onderbelicht blijft.

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat een sterke samenwerking tussen mbo-scholen en bedrijfsleven een belangrijke sleutel is voor sterk beroepsonderwijs én het oplossen van het docententekort. Met deze brief pleiten wij voor maatregelen en ruimte die de samenwerking en uitwisseling van personeel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven faciliteren en ondersteunen. In het bijzonder pleiten wij voor verhoging van het subsidieplafond van de subsidieregeling zij-instroom in het mbo.