Brief aan minister voor OCW 27 november 2018 - Verkenning leraren

05-12-2018

Reactie op advies ‘Verkenning Leraren’ van Alexander Rinnooy Kan: MBO Raad wil gezamenlijk de professionele ontwikkeling van mbo-docenten versterken. De MBO Raad wil zich hard maken voor verbetering van de invulling van de professionele ruimte en ontwikkeling van onderwijsteams in het mbo. Daarvoor wil de MBO Raad gezamenlijk optrekken met de vakbonden en de BVMBO.