Brief aan Tweede Kamer 22 januari - algemeen overleg participatiewet

23-01-2019

Het mbo biedt voor iedereen vanaf 16 jaar een passend onderwijstraject dat de kans op duurzaam werk, het behoud van werk en/of maatschappelijke participatie vergroot. Dit schrijft de MBO Raad in een brief aan de Vaste commissie SZW ter voorbereiding op het algemeen overleg over de participatiewet op 23 januari.

De Tweede Kamer spreekt onder meer over verschillende maatregelen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Het mbo biedt voor jongeren en jongvolwassenen verschillende leerroutes aan, die hun kansen op participatie vergroten. De ingrediënten om tot een zinvol leertraject te kunnen komen zijn daarbij:

  • Een zorgvuldige intake in samenspraak met partners (o.a. RMC’s, gemeentelijke sociale diensten, UWV, voorliggend onderwijs of zorg/hulpverlenende instanties) die nauw bij de aspirant-student betrokken zijn.
  • Een goede inschatting van de mate van leerbaarheid en schoolbaarheid.
  • Een persoonlijk maatwerkplan.
  • Een advies over de meest kansrijke leerroute, al dan niet diplomagericht.