Servicedocument gelijkheidsbehandeling

16-06-2012

Leden van de MBO Raad zien zich binnen hun onderwijsinstellingen in toenemende mate geconfronteerd met situaties die strijd kunnen opleveren met de gelijkebehandelingswetgeving. Gelijke behandeling gaat vaak over twee rechten die met elkaar strijden. Onderscheid is in principe verboden maar, er zijn gevallen waarin onderscheid toch gerechtvaardigd is. Het is nooit helemaal zwart/wit, het gaat altijd om een afweging van belangen.

Uit gesprekken die de MBO Raad voerde met de Commissie Gelijke behandeling bleek dat mbo-scholen in veel gevallen niet precies weten hoe te handelen, of hoe een zaak goed voor te bereiden wanneer zij met de Commissie Gelijke behandeling te maken krijgen.

De Commissie gaf het belang aan van een goede dossieropbouw, waarin de feiten en correspondentie met alle belanghebbenden worden vastgelegd en waarbij niet op voorhand wordt toe geredeneerd naar een voor de school gunstige uitkomst. De MBO Raad heeft daarom besloten een handreiking op het gebied van gelijkebehandelingswetgeving voor leden van de MBO Raad op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Bij de totstandkoming van dit document heeft de Commissie meegelezen en waarnodig tekstsuggesties geleverd.