Servicedocument 1.0 voor schoolbesturen funderend onderwijs

15-07-2020

Locaties in het vavo vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het mbo en daarmee gelden de mbo-coronamaatregelen. Hiervoor gelden dan ook de afspraken met betrekking tot openstelling en aanwezigheid zoals die gelden voor het mbo, zie ook het servicedocument 4.0 mboVoor de eindexamens in het vavo worden de vo-bepalingen gevolgd. Bekijk daarom dit Servicedocument 1.0 voor schoolbesturen funderend onderwijs. De paragrafen Examens voortgezet (speciaal) onderwijs en Beroepsgericht onderwijs wordt beschreven hoe eindexamens kunnen worden gehouden.