Body of knowledge: basis voor ontwikkeling van digitale kennistoetsenbank ZWS

Laatst gewijzigd: 13-07-2017

Vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. Kennis moet daarom een goede plek krijgen in het curriculum van een opleiding, in de toetsing (om ervan te leren) én in de examinering (om te kwalificeren). Met het definiëren van een duurzame body of knowledge (BoK) heeft de btg ZWS een eerste stap gezet in een gezamenlijke kwaliteitsslag die nodig is om deze kennis te kunnen vertalen naar een passend en actueel curriculum en gedegen examinering.

Het afgelopen jaar hebben de mbo-scholen voor Zorg-, Welzijn- en Sportopleidingen samen gewerkt aan een uniforme beschrijving van de kennisbasis. Met een uniforme kennisbasis kunnen het onderwijs en werkveld aan de slag om de kennis op het juiste niveau en met de juiste inhoud, zoals beschreven in de kwalificatiedossiers, vorm te geven. Deze beschrijvingen zijn voorgelegd aan regionale werkveldvertegenwoordigers. Na een gedegen redactieslag zijn de beschrijvingen verwerkt in de werkversie 2016-2017 (hiernaast te raadplegen).

Onderhoud en kwaliteitsborging BoK ZWS

Vanaf 23 juni kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs- en het werkveld digitaal een bijdrage leveren aan de kennisbasis (body of knowledge) van de sector Zorg, Welzijn en Sport. De website bokkennisbasis.nl stelt hen in de gelegenheid zelf de kennisbasis voor het kwalificatiedossier binnen de sector aan te vullen en hierop feedback geven. Op die manier wordt de kennisbasis versterkt en sluit deze nog beter aan op de beroepspraktijk.

Elk jaar wordt in november een nieuwe, actuele versie van de body of knowledge per kwalificatiedossier vastgesteld voor het schooljaar daarna. Deze verschijnen op de website van de MBO Raad en op bokkennisbasis.nl. Iedereen die heeft bijgedragen aan de kennisbasis ontvangt hierover bericht.

Met de lancering van bokkennisbasis.nl zet de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad een eerste stap naar het definiëren van een duurzame body of knowledge. Deze biedt voor de hele sector een eenduidige beschrijving van de basiskennis die hoort bij een kwalificatiedossier en past bij het niveau en het (toekomstige) beroep. Met de website kan de laatste kennis een goede plek krijgen in het curriculum van een opleiding, in de toetsing (om ervan te leren) én in de examinering (om te kwalificeren).

Van body of knowledge naar kennistoetsenbank ZWS

Een aantal examenleveranciers in de sector Zorg, Welzijn en Sport ontwikkelt een kennistoetsenbank. Consortium Beroepsonderwijs, Prove2Move en SteAG zijn vanuit dit perspectief vanaf het eerste uur van de ontwikkeling van de BoK betrokken geweest. Ook Edu’actief is aangehaakt. De body of knowledge vormt voor deze examenleveranciers de basis voor de ontwikkeling van kennistoetsitems. Onderwijs en bedrijfsleven geven hier samen, onder regie van de examenleveranciers, vorm aan.

René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging