Dubbelkwalificering VZ-IG en MZ niveau 3

Laatst gewijzigd: 13-07-2017

Het combineren van de opleidingen Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3 heeft meerwaarde voor zowel de student als het werkveld. Als studenten zowel de zorg als agogische competenties goed beheersen, heeft dit meerwaarde voor het werkveld en het biedt de student een breder arbeidsmarktperspectief.

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) daarom besloten om de examinering van deze kwalificaties op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen te voegen. Deze effectiviteitsslag is noodzakelijk voor de dubbelkwalificering VZ-MZ3.

De bedrijfstakgroep ZWS heeft daarom gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VZ/MZ3 effectief kan worden vormgegeven.

Het gaat om de documenten bij de publicatie in de rechterkolom.