Scholingsmodel

Laatst gewijzigd: 05-04-2019

Het scholingsmodel is uitgewerkt in trajecten op individueel niveau.

Mbo-scholen met een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige stellen scholingstrajecten samen op basis van dit scholingsmodel. U kunt zich bij zo’n school aanmelden voor een traject.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

  • het beoordelingskader voor verpleegkundigen 2013
  • het mbo-kwalificatiedossier Verpleegkundige 2013-2014 zoals ontwikkeld door Calibris
  • de bevoegdheid van de verpleegkundige
  • scholing en examinering van kennis en vaardigheden