Scholingstraject

Laatst gewijzigd: 05-04-2019

Het (scholings- en examinerings)traject bestaat uit:

Voor alle examenonderdelen zijn oefenvragen beschikbaar. Deze vloeien voort uit de vaardigheden die gesteld zijn in het scholingsmodel (zie document in rechterzijbalk). U kunt de oefenvragen vinden via de link in de rechterzijbalk (onder scholingstraject BIG herregistratie).

 • facultatieve zelfevaluatie, de quickscan
  De quickscan bestaat uit de verplichte lesonderwerpen uit de scholing. U peilt met deze scan of u voldoende kennis heeft over deze onderwerpen. Na het doorlopen van de quickscan weet u welke modulen u kunt volgen. Aan de uitkomst van deze quickscan en de op basis daarvan gekozen lesmodules kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf welke waarde u hecht aan de resultaten en of u zich op basis daarvan aanmeldt voor twee of meer modulen.
 • scholingstraject op maat
  Op basis van de uitkomst van de quickscan besluit u één of meerdere modulen te volgen. Als u kiest voor scholing, volgt u altijd tenminste één generieke en één branchespecifieke module. Aansluitend volgt een verplicht examen. U meldt zich aan bij een mbo-school voor een scholingstraject.
 • examen
  Een verplicht examen bestaande uit:
  • een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen
  • een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast
 • Er zijn oefenvragen voor alle examenonderdelen beschikbaar. Deze vloeien voort uit de vaardigheden die gesteld zijn in het scholingsmodel. U kunt het scholingsmodel en de oefenvragen vinden in de rechterzijbalk.

Modulen

Het scholingstraject bestaat uit acht generieke modulen en vier branchespecifieke modulen. U bepaalt op basis van aanwezige kennis en vaardigheden zelf welke generieke modulen u wilt volgen. Bij het volgen van één of meerdere generieke modulen is  het volgen van een branchespecifieke module van de branche waarin u werkt verplicht.

Er zijn vier verschillende branches:

 • ziekenhuis
 • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT)
 • gehandicaptenzorg (GHZ)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Tijdens de scholing volgt u dus altijd minimaal twee modulen, ten minste één generieke module en één branchespecifieke module.

  Modulen Begeleid Onbegeleid Examinering Totaal Kosten
Overzicht scholingsmodulen, studiebelasting en prijs per module
1 Het afnemen van een anamnese 6,0 11,0   17,0 130
2 Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 10,0 22,5   33,0 250
3 Het opstellen van een verpleegplan 6,0 11,0   17,0 130
4 Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg 18,0 41,0   59,0 435
5 Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg 3,5 6,0   9,5 75
6 De professionele ontwikkeling 6,0 11,0   17,0 130
7 Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg 3,5 6,0   9,5 75
8 Het bieden van goede kwaliteit van zorg 3,5 6,0   9,5 75
  Branchespecifieke module 10,0 22,5   32,5 250
        4,0 4,0 450
  Totaal 67,0 137,0 4,0 204,0 2000

 

Lesmaterialen
De deelnemers die de cursus volgen krijgen hun lesmaterialen via de cursus uitgereikt, deze zijn per module in een reader gezet.
Daarnaast wordt het boek ‘Onder de knie’ als algemeen naslagwerk gebruikt. 21 december 2018 komt uitgeverij Noordhoff met een licht herziene druk waaraan ruim 70 vragen zijn toegevoegd om te zorgen voor betere aansluiting bij de examenvragen. De vragenset die Noordhoff bij het boek levert zijn bedoeld voor het oefenen van de leerstof, maar komen niet overeen met het examen. U kunt hier de oefenvragen inzien, die in grote lijnen overeenkomen met de examenvragen.
Mocht u zelf een uitgebreidere boekenlijst willen bekijken dan zijn dit de suggesties:

• Het Verpleegplan, niveau 4 (ISBN 9789006925098)
• Verpleegtechnische handelingen, niveau 4 (ISBN 9789006925142)
• Zo maak je een verpleegplan (ISBN 9789001804961)
• Handleiding verpleegkundige diagnostiek. M. Gordon (ISBN 9789035229471)
• Basisverpleegkunde, niveau 4 (ISBN 9789036803595)
• Niveau 4 onder de knie, Kennis in een notendop (ISBN 9789001891688)
• Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces, J.Wilkinson (ISBN 9789043023368)