Servicedocumenten herziene kd's Zorg, Welzijn en Sport

Laatst gewijzigd: 20-06-2016

De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de herziene kwalificatiedossiers Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering.

In het overzicht in de rechterkolom zoekt u op kwalificatiedossier, kwalificatie, onderwerp en inhoud.

Er is niet gestreefd naar een uitputtend overzicht; dat is niet haalbaar. We bieden u een mooi startdocument dat mag groeien. De btg ZWS onderzoekt in dat kader momenteel hoe deze inventarisatie interactief kan worden gemaakt, zodat aanvullende servicedocumenten die door gebruikers als nuttig worden ervaren, kunnen worden toegevoegd.

Aanvullingen?

Heeft u interessante aanvullende informatie gevonden, dan kunt u deze mailen aan s.siebelhoff@mboraad.nl Deze handreiking voor de scholen zal ieder kwartaal worden aangepast op basis van de nieuwste wijzigingen en aanvullingen.