Servicepunt CAO

Laatst gewijzigd: 17-10-2022

De cao mbo is een schriftelijke overeenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden van werknemers zijn vastgelegd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is door de sociale partners afgesloten. Sociale partners bestaan uit de MBO Raad, namens werkgevers, en de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv namens werknemers. In de cao zijn afspraken opgenomen over o.a. de hoogte van het salaris, de arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen.

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO.

Werknemers van een mbo-school kunnen zich wenden tot hun eigen werkgever dan wel één van de vakbonden. 

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: werkgeverszaken@mboraad.nl