Kennispunt Onderwijs & Examinering

Laatst gewijzigd: 23-01-2018

Vanaf 1 januari 2018 bundelen het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (IHKS) hun krachten en gaan zij verder als het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Dit kennispunt geeft inzicht in nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering, beantwoordt vragen over deze onderwerpen, ontwikkelt handreikingen en organiseert workshops en kennisdelingsbijeenkomsten voor docenten, teamleiders en beleidsmedewerkers.