Aanpak jeugdwerkloosheid

Laatst gewijzigd: 26-10-2016

Doordat dat de economie geleidelijk aan herstelt van de economische crisis, daalt het aantal jongeren dat zonder werk thuis zit. Toch blijft jeugdwerkloosheid een probleem, vooral onder jongeren zonder startkwalificatie of met een niet-westerse achtergrond. Mbo-scholen en de regering hebben verschillende initiatieven genomen om de werkloosheid aan te pakken. Daarmee willen zij voorkomen dat jongeren ‘met hun rug naar de maatschappij’ komen te staan.

Arbeidsmarkt voor jongeren

School Ex Programma’s

In 2013 lanceerden de ministers van Onderwijs en Sociale Zaken het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Onderdeel daarvan waren de School Ex Programma’s 1.0 en 2.0. Daarbij kregen scholen een actieve rol in de aanpak en voorkoming van jeugdwerkloosheid. Zij voerden gesprekken met mbo’ers die op het punt stonden hun opleiding af te ronden en wezen daarbij op het perspectief op werk indien zij zouden doorstuderen.

Nieuwe initiatieven

Een groot deel van de jongeren zonder werk is bij gemeenten en het UWV niet in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om voortijdige schoolverlaters. Over het begeleiden naar werk van die onzichtbare jongeren maakt het kabinet momenteel afspraken met 35 gemeenten. Uiteindelijk wil het kabinet dat alle gemeenten hulp gaan bieden aan die jongeren.

Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het mbo te bevorderen. Zowel op het vmbo als mbo krijgt loopbaanoriëntatie een grotere plek. Ook kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt krijgen meer aandacht. De regering trekt voor 2016 en 2017 veertien miljoen euro uit voor een nieuw plan. Hierbij proberen gemeenten en het UWV, in samenwerking met de regionale werkgevers, jongeren met een uitkering of zonder diploma op weg naar werk te helpen.

Silhouet profielfoto vrouw

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Perswoordvoerder
06 - 50 27 26 73
Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije.