Doorstroom mbo-hbo

Laatst gewijzigd: 26-03-2020

Ongeveer veertig procent van de studenten met een mbo-4 diploma, stroomt al dan niet direct door naar het hbo. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een doorlopende leerlijn. Studenten met een mbo-4 diploma kunnen op twee manieren in het hoger onderwijs doorstromen: via een associate degree of een hbo-bachelor.

Creative Commons: Flickr/Caleb Roenigk

Studiesucces mbo-studenten

Na vijf jaar heeft 45 procent van de mbo'ers en 45.7 procent van de havisten een diploma in het hbo. Gemiddeld genomen presteren beide groepen dus even goed. Er is wel een verschil in de studieprestaties in het eerste jaar, afhankelijk van hoe je deze cijfers bekijkt. Studenten kunnen besluiten het hbo te verlaten (studie-uitval) of over te stappen naar een andere opleiding (studie-switch). Havisten switchen relatief vaak van opleiding, terwijl mbo-studenten na het eerste jaar in het hbo eerder besluiten het onderwijs te verlaten. Het studiesucces van mbo-studenten en havisten ontloopt elkaar daardoor nauwelijks in het eerste jaar. In 2016 ging 62 procent van de mbo-studenten na het eerste jaar door met dezelfde hbo-opleiding, tegenover 64 procent van de havisten (cijfers afkomstig uit Monitor Beleidsmaatregelen 2015-2016).

Instroomrechten mbo’ers

Studenten met een mbo-4 diploma hebben recht om in te stromen in zowel hbo-bachelors als de Asociate degree-opleidingen. Voor sommige hbo-opleidingen gelden wel vooropleidingseisen. Dit betekent dat de mbo-student met een diploma uit het éne opleidingendomein heeft gedaan, geen automatisch toelatingsrecht heeft tot opleidingen in een ander opleidingsdomein. Voor de pabo gelden daarnaast specifieke toelatingseisen.

Numerus fixus

Bij sommige hbo-opleidingen hebben studenten te maken een numerus fixus. Dit betekent dat scholen een beperkt aantal opleidingsplaatsen aanbieden. Zij kunnen dan een numerus fixus instellen. Studenten kunnen zich via Studielink aanmelden voor de fixusopleiding. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Als teveel studenten zich aanmelden voor de fixusopleiding, dan volgt een selectie voor een plek. De onderwijsinstelling doet deze selectieprocedure vanaf het studiejaar 2017-2018 zelf. Er wordt niet meer geloot.

Aanmelding

Studenten die willen starten met een opleiding in het hbo, moeten zich voor 1 mei aanmelden. Alle hbo-opleidingen werken namelijk met een studiekeuzecheck. Dit is een manier voor de opleiding en student om te bepalen of er een match is. Deelnemen aan de studiekeuzecheck is verplicht, het advies is niet bindend.

Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur