Associate degree

Laatst gewijzigd: 26-03-2020

Sinds 2013 zijn de Associate degree (Ad)-programma’s definitief onderdeel van het Nederlandse onderwijs. Een Ad-programma is een opleiding in het hoger onderwijs met een studielast van 120 studiepunten (2 jaar). De opleiding zit qua niveau tussen het mbo-4 en de hbo-bachelor in en kan door hogescholen worden aangeboden als voltijd-, deeltijd- of duale opleiding.

Voor Ad-programma’s gelden dezelfde instroomeisen als voor hbo-bacheloropleidingen. Ad-programma’s worden vaak in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld en zijn daarom sterk arbeidsmarktrelevant. Dit maakt deze trajecten vooral geschikt voor werkenden met een mbo-4 vooropleiding. Zij kunnen via een duale Ad-opleiding in relatief korte tijd een erkend diploma in het hoger onderwijs halen.

Loskoppeling

Momenteel zijn Ad-programma’s gekoppeld aan een hbo-bachelor. Het ministerie van Onderwijs wil hier verandering in brengen en de koppeling weghalen. In dat geval hoeft de inhoud van de van de Ad niet langer één op één aan te sluiten op een hbo-bachelor. Dit geeft de Ad-programma’s de ruimte voor een eigen profilering. Er komt nu ook ruimte voor crossovers tussen verschillende opleidingen en Ad’s gericht op branches waar geen bachelors voor bestaan.

Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur