Associate degree

Laatst gewijzigd: 11-04-2023

Sinds 2006 is de graad Associate degree (Ad) onderdeel van het Nederlandse onderwijs. Een Ad-programma is een opleiding in het hoger onderwijs met een studielast van 120 studiepunten (2 jaar). De opleiding zit qua niveau tussen het mbo-4 en de hbo-bachelor in en kan door hogescholen worden aangeboden als voltijd-, deeltijd- of duale opleiding.

Voor Ad-programma’s gelden dezelfde instroomeisen als voor hbo-bacheloropleidingen. Ad-programma’s worden vaak in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld en zijn daarom sterk arbeidsmarktrelevant. Dit maakt deze trajecten vooral geschikt voor werkenden met een mbo-4 vooropleiding. Zij kunnen via een duale Ad-opleiding in relatief korte tijd een erkend diploma in het hoger onderwijs halen.

Zelfstandig traject

Na eerst te zijn aangeboden als een programma binnen een bacheloropleiding, zijn de Ad-opleidingen sinds 2018 als zelfstandige trajecten in de wet opgenomen met een eigen accreditatie. Ze bevinden zich op niveau 5 van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Ad-opleidingen kennen hun eigen instroomeisen en worden vaak in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld. Daarom zijn de trajecten sterk arbeidsmarktrelevant en vooral geschikt voor instroom vanuit het mbo als werkenden met een mbo-4 vooropleiding. Ad-studenten kunnen via een deeltijdse of duale Ad-opleiding in relatief korte tijd een erkend diploma in het hoger onderwijs halen.

Met een Ad-diploma is het mogelijk door te stromen naar een hbo-bacheloropleiding, om met een inhoudelijk verwant programma van twee jaar de bachelorgraad te kunnen behalen.

De Ad-opleiding is internationaal gezien een Short Cycle Higher Education die sinds 2018 als zelfstandige en erkende graad onder het Bolognaproces valt.

Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur