Erkenning Verworven Competenties

Laatst gewijzigd: 13-03-2017

Veel volwassenen, werkenden en niet-werkenden hebben op verschillende momenten in hun leven kennis en ervaring opgedaan. Dat kan via opleidingen, cursussen, werk of vrijwilligerswerk. Een EVC (Erkenning Verworven Competenties) laat zien wat die opgedane kennis en ervaring waard is en kan ervoor zorgen dat mensen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Leven Lang Leren
Afbeelding van euVetsupport, YouTube

Leven Lang Leren

Alleen erkende EVC-aanbieders mogen EVC’s toekennen. Zij bepalen via een procedure of de aanvrager in aanmerking komt en recht heeft op het Ervaringscertificaat. Dit document helpt werkgevers, werknemers en opleiders in te zien wat iemand kan en weet. In sommige gevallen kan een Ervaringscertificaat worden verzilverd in een certificaat of een diploma. EVC is daarmee een belangrijk instrument in het kader van een Leven Lang Leren.

Nieuw systeem

Het EVC-stelsel is per 1 januari 2016 overgegaan in een systeem voor validering van persoonlijke kennis en kunde met twee routes:
1.    Arbeidsmarktroute: kandidaten met een loopbaandoel krijgen de mogelijkheid om verworven competenties te laten erkennen in een ervaringscertificaat.
2.    Onderwijsroute: kandidaten met een diplomadoel krijgen de mogelijkheid tot validering van verworven competenties binnen de onderwijspoort waardoor iemand met vrijstellingen en aanvullend onderwijs een erkend mbo- of ho-diploma kan behalen.

De verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs wordt langzaam afgebouwd voor het beleid rond EVC. Voor de arbeidsmarktroute is de Stichting Examenkamer de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de Ervaringscertificaten.

Servicepunt examinering

Vanaf 1 januari 2016 ondersteunt het Servicepunt examinering mbo de scholen voor twee jaar bij de onderwijsroute. Het gaat dan bijvoorbeeld om EVC-procedures en–methodieken en andere valideringsinstrumenten. Daarnaast helpt het servicepunt bij de vertaling van de resultaten van validering naar het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering. Het servicepunt geeft voorlichting over validering, stimuleert goede voorbeelden en ondersteunt kennisdeling.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Erkenning van eerder verworven competenties