Diploma

Laatst gewijzigd: 21-02-2019

Aan de diploma’s van studenten gelden verschillende voorwaarden. Door eisen te stellen aan het papier en de vormgeving van het diploma, kan fraude voorkomen worden. Met de inwerkingtreding van de wetswijziging voor de beroepsgerichte kwalificatiestructuur is een diplomamodel voor het mbo vastgesteld.

Diploma
Afbeelding van bluefieldphotos bp, Flickr.com, CC-licentie

Inwerkingtreding

De regeling model diploma mbo is van kracht vanaf 1 augustus 2013. Dit betekent dat scholen sindsdien:

  • Alle diploma’s moeten afdrukken op waardepapier dat aan speciale veiligheidseisen voldoet.
  • Alle diploma’s moeten vormgeven volgens het in de regeling model diploma mbo vastgestelde model.
  • Bij diplomering van studenten die per 1 augustus 2012 op een nieuw kwalificatiedossier zijn ingestroomd, de model resultatenlijst moeten gebruiken. De resultatenlijst moet ook op waardepapier worden afgedrukt.

Taal en rekenen

In de regeling modeldiploma mbo wordt ook beschreven wat er voor Taal en rekenen op de resultatenlijst moet worden gemeld. Het Steunpunt Taal en rekenen heeft een bijlage gemaakt met een nadere toelichting op de regeling.

Afbeelding van Nelleke Lafeber

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673