Toekomstvisie

Laatst gewijzigd: 26-04-2016

In navolging van het actieplan Focus op Vakmanschap presenteerde minister Jet Bussemaker in 2014 haar zienswijze op het mbo. In de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ pleit zij voor meer op de regio georganiseerd onderwijs. Kortere en intensievere leerroutes, zoals nieuwe vakmanschapsroutes en beroepsroutes, moeten studenten meer uitdagen en hen beter voorbereiden op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt.

De minister zette in 2015 ook haar toekomstvisie voor het mbo uiteen. Zij benadrukt hierin het belang van flexibiliteit binnen scholenorganisaties én de inhoud van het onderwijs. Op die manier kan het onderwijs het beste aansluiten op de vraag van het regionale bedrijfsleven en de samenleving.

Een ander speerpunt is een duidelijkere positionering van het mbo. Een doelmatig opleidingsaanbod en transparantie over de verschillen tussen de opleidingsniveaus moet voor partners duidelijk maken wat het mbo te bieden heeft. Minister Bussemaker nam het initiatief van de MBO Raad over om in de toekomst de niveau 2-opleidingen als ‘basisberoepsonderwijs’ te presenteren en niveau 3 en 4 te positioneren als ‘middelbaar beroepsonderwijs’.

Visie MBO Raad

Volgens de MBO Raad sluit de visie van de minister inhoudelijk aan op de visie van de mbo-scholen, zoals geformuleerd in het manifest Het mbo in 2025. Flexibiliteit en duidelijke positionering van het mbo verdienen terecht extra aandacht. Scholen staan achter de gedachte van kleinschalig mbo-onderwijs en zijn daar dan ook actief in. De MBO Raad beschouwt wetgeving voor het mogelijk maken van mbo-colleges als behulpzaam, maar het opleggen van één model, of dat klein- of grootschalig onderwijs impliceert, is ongewenst.

De MBO Raad hoopt dat scholen de komende jaren ruimte krijgen om de bijkomende taken van Focus op Vakmanschap goed uit te voeren en zo consistent te werken aan hun kerntaak: het verzorgen van goed onderwijs. De vernieuwingsoperatie is ingrijpend en de mbo-sector kan tot 2019 geen nieuwe grote opdrachten aan.

Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur