Klachtencommissie

Laatst gewijzigd: 12-07-2018

In opdracht van de MBO Raad is er een Klachtencommissie goed bestuur mbo, die twee taken heeft:

  1. Klachten behandelen in verband met het niet naleven van de Branchecode goed bestuur in het mbo.
  2. Optreden als handhavingscommissie bij de lidmaatschapseisen voor aansluiting van mbo-scholen bij de Vereniging MBO Raad.

Deze commissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de leden geen binding hebben met de MBO Raad of de mbo-scholen.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur