Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Laatst gewijzigd: 18-02-2019

De MBO Raad heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de naleving van de Branchecode goed bestuur in het mbo (in werking sinds 1 augustus 2014) te monitoren en evalueren. De monitoring gebeurde eens in de twee jaar en voor het eerst in 2016. De commissie bracht over de monitoring en evaluatie verslag uit aan het bestuur van de MBO Raad. Na het eindverslag over de periode 2015-2018 heeft de commissie zichzelf opgeheven.

Afbeelding van Edith Hooge

Edith Hooge

Voorzitter monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Prof. dr. E.H. (Edith) Hooge was voorzitter van de commissie en hoogleraar ‘Boards and governance in education’ en directeur van het Governance Lab bij de TIAS School for Business and  Society van de Universiteit van Tilburg. Ze is gespecialiseerd in onderwijsbestuur en doet onderzoek naar het functioneren van 'boards' als sociale netwerken en naar sturingsdynamiek binnen complexe gelaagde onderwijssystemen. Goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht en maatschappelijk ondernemerschap zijn centrale thema's in haar onderzoek en publicaties. 

Afbeelding van Jos Leenhouts

Jos Leenhouts

Lid monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Drs. J.C. (Jos) Leenhouts werkt als zelfstandig en onafhankelijk adviseur openbaar bestuur, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Zij is haar carrière gestart als leraar aardrijkskunde, maatschappijleer, mentor en decaan. Daarna heeft zij directie- en bestuursfuncties gehad in het onderwijs bij de ministeries van OCW (directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) en EZ (directie Europese Integratie) en bij de gemeente Amsterdam. Van 2002 tot 2013 was zij voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag. Ook was zij enkele jaren lid van het bestuur van de MBO Raad. Per 1 september 2013 trad zij terug uit deze functies, om nog enige jaren te werken als adviseur en toezichthouder in de publieke sector. 

Afbeelding van Leonard Geluk

Leonard Geluk

Lid monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Mr. L.K. (Leonard) Geluk is voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool. Van 2009 - 2014 werkte hij in het mbo als voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. Daarvoor was hij werkzaam als wethouder Jeugd en Onderwijs in Rotterdam. Hij was lid van de Onderwijsraad en voorzitter van de Transitiecommissie Stelsel verandering Jeugd. 

Afbeelding van Bart de Lange

Bart de Lange

Lid monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Mr B.W.H. (Bart) de Lange is partner bij GovernanceQ. Hij is gespecialiseerd in governance vraagstukken en begeleidt veel raden bij o.a. zelfevaluatie, toezichtkaders, codes, omgang met stakeholders en samenwerking in de bestuurskamer. Hij heeft tien jaar bij Rabobank Nederland gewerkt als bedrijfsjurist en daarna als governancespecialist. Daarna was hij partner bij Governance University Advisory. Hij is docent ‘toezichtkader en rolinvulling’ bij Governance University.

Afbeelding van Omar Ramadan

Omar Ramadan

Lid monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Drs. O.M.A. (Omar) Ramadan is directeur van RadarAdvies, waar hij met ruim 50 collega’s overheden en publieke instellingen helpt hun prestaties in de domeinen jeugd, werk en zorg te verbeteren. Hij leidt momenteel voor de Europese Commissie een kenniscentrum radicalisering (EU RAN). Omar kent governance uit de praktijk, als voorzitter van de raad van toezicht van WOON, de fusie van de steunpunten wonen van de Amsterdamse stadsdelen. Ook is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van Youké, een Utrechtse jeugdzorginstelling. Tenslotte is hij acht jaar lid geweest van de raad van toezicht van het Haagse ROC Mondriaan. Omar is afgestudeerd in politicologie en filosofie.