Financiering

Laatst gewijzigd: 09-04-2020

Financiering 12- tot 18-jarigen

De VO-school krijgt voor elke nieuwkomer reguliere bekostiging, teldatum 1 oktober, €7.000 per leerling. Dit is gebaseerd op het bedrag voor een vmboschool, het schooltype waar de meeste nieuwkomers van 12 tot 18 hun onderwijsopleiding in het Nederlandse onderwijs beginnen.

Naast de reguliere bekostiging krijgt de VO school op basis van de Nieuwkomersregeling aanvullende financiering. De nieuwkomer mag dan niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en op 1 oktober korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Is de nieuwkomer korter dan 1 jaar in Nederland dan gaat het om € 4.500. Is de leerling hier langer dan een jaar, ontvangt de school € 2.500. In 2016 wordt voor de Nieuwkomersregeling 1 april als 2e teldatum geïntroduceerd.

Daarnaast is er de regeling 'Eerste opvang vreemdelingen'. Deze regeling is bedoeld om tussentijdse in- en uitstroom te kunnen verwerken: leerlingen die na de teldatum 1 oktober instromen en voor 1 oktober weer zijn uitgestroomd. Hiervoor komen alleen leerlingen in aanmerking die op de peildatum (1 oktober of 1 april) korter dan een jaar in Nederland zijn en niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het gaat om € 2.750 per leerling.

Financiering 18 plussers met verblijfsstatus

Vluchtelingen met een status van 18 jaar en ouder zijn inburgeringsplichtig. Om aan die inburgeringsplicht te voldoen kunnen ze geld lenen bij DUO. Die lening kan oplopen tot maximaal €10.000. Met deze lening kan de inburgeringsplichtige zelf een inburgeringscursus inkopen bij een taalaanbieder die in bezit is van het keurmerk Blik op Werk (BOW). Vluchtelingenwerk kan hen adviseren over de mogelijkheden. Als aan de plicht is voldaan of als viermaal een poging daartoe is ondernomen, hoeft deze lening niet te worden terugbetaald.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur