Pathfinder voor vluchtelingen

Vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn en zich oriënteren op het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs, vinden alle informatie op één plek: in de Pathfinder voor vluchtelingstudenten.

Bundeling van informatie

De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie over zaken als taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering. Scholen en andere organisaties zoals gemeentes, kunnen de online tool inbouwen op hun eigen websites en eventueel aanvullen met extra informatie. Zo kunnen vluchtelingstudenten op verschillende plekken dezelfde actuele en betrouwbare informatie vinden.

Gepersonaliseerd

Door het beantwoorden van drie vragen krijgt de vluchtelingstudent de voor hem/haar relevante informatie. De vragen hebben betrekking op het wel/niet hebben van een W-document of verblijfsvergunning asiel, het wel/niet hebben van een diploma en de voorkeur voor een onderwijsniveau. De tool is beschikbaar in het Nederlands, Engels en het Arabisch.

Extra mogelijkheden

De Pathfinder kan worden ingebouwd op de eigen website. Niet alleen kan dan de uitstraling van de tool worden aangepast aan de eigen huisstijl, maar ook kan aanvullende informatie worden toegevoegd. Mbo-scholen kunnen zo bijvoorbeeld extra informatie geven over de mogelijkheden tot het volgen van een beroepsopleiding, eventuele toegangseisen of de contactgegevens van het aanspreekpunt binnen de school.

Samenwerking

De online tool is gerealiseerd door Nuffic en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, in samenwerking met het onderwijsveld, DUO, UWV, SBB, Studielink, ITTA en de MBO Raad.

Voor meer informatie over de tool of ondersteuning bij de implementatie kunt u terecht bij EP-Nuffic via pathfinder@nuffic.nl

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur