Internationale mobiliteit

Laatst gewijzigd: 06-10-2022

Het streven van de Europese Unie om minimaal zes procent van alle mbo-studenten binnen de EU aan een buitenlandstage of -studie deel te laten nemen, is door Nederland ruimschoots behaald. Tussen 2015 en 2020 is het aandeel mbo-studenten dat minimaal twee weken voor studie of stage in het buitenland verbleef, gestegen tot acht procent. Daarmee behoort het Nederlands mbo tot de top van de Europese Unie: de doelstelling van de EU 2020-agenda is daarmee ruimschoots behaald. De MBO Raad streeft voor het jaar 2025 naar tien procent, om hiermee de inzetbaarheid op de internationale arbeidsmarkt verder te vergroten en om zoveel mogelijk studenten in de gelegenheid te stellen om een buitenlandervaring op te doen.

Erasmus Plus-logo

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor alle onderwijssectoren, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen om zo meer uit zichzelf te halen. Het programma wil de internationale oriëntatie en samenwerking stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van de Europese economie in de wereld versterken. Dat gebeurt onder andere door:

1.    De uitwisseling van studenten en docenten te stimuleren;

2.    Meer internationale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid;

3.    Meer afstemming van beleid en kennis over onderwijs mogelijk te maken.

4.    Te streven naar een Europese Onderwijsruimte, waarin kwalificaties van de lidstaten over en weer erkend worden.

Samenwerking buiten Europa

Nederlandse mbo-scholen werken ook buiten de grenzen van de Europese Unie samen met andere landen. Dit gebeurt onder andere in het groene onderwijs, waar mbo-scholen al vele jaren Chinese studenten in de groene sector opleiden. Een ander voorbeeld is de uitwisseling van docenten tussen Nederlandse mbo-scholen en colleges in de Verenigde Staten.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor

Highlights from the 2022 European Vocational Skills Week