Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Laatst gewijzigd: 26-02-2019

Leerlingen en studenten moeten al op jonge leeftijd een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat zij later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: als een opleiding niet aan de verwachtingen voldoet, is de kans op uitval groot. Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. 

De keuze voor een opleiding begint in het voortgezet onderwijs waar jongeren voor het eerst aan de slag gaan met opleidings- en beroepskeuzes. Het mbo sluit hier zoveel mogelijk op aan. Dit gebeurt zowel met onderwijsprogramma's als met de begeleiding van jongeren. Zo leren studenten de doorstroommogelijkheden kennen die er voor hen zijn: doorstroom naar een andere mbo- of hbo-opleiding of uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Expertisepunt LOB

Op 1 juli 2017 zijn de MBO Raad en VO-raad het Expertisepunt LOB gestart. Het opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vmbo-, havo-vwo en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. De focus van het expertisepunt ligt op kwaliteitsontwikkeling van lob in het vo (vmbo, havo en vwo), kwaliteitsontwikkeling van lob in het mbo en kwaliteitsontwikkeling van lob op de overgangen, met name van vmbo naar mbo.

Hiermee speelt zij in op de drie actielijnen lob van het ministerie van OCW:

  • deskundige lob;
  • betere samenwerking bij de onderwijsovergangen;
  • betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.

Het Expertisepunt LOB is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo) en voor alle mbo-scholen.

Kies MBO

Om de oriëntatie op het mbo voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, hun ouders en mentoren inzichtelijker te maken heeft de MBO Raad de digitale portal Kies MBO ontwikkeld. Deze website laat leerlingen uit het vo en mbo-studenten op een visueel aantrekkelijke manier kennismaken met mbo-opleidingen, beroepen en het perspectief op de arbeidsmarkt. Zowel van de kansen op stage en werk wordt een indicatie gegeven, op basis van cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Op deze portal is ook informatie te vinden over beroepen, beroepskeuze- en competentietests en modules voor decanen/mentoren en ouders.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673