Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Laatst gewijzigd: 21-02-2018

Leerlingen en studenten moeten al op jonge leeftijd een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat zij later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: als een opleiding niet aan de verwachtingen voldoet, is de kans op uitval groot. Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. 

De keuze voor een opleiding begint in het voortgezet onderwijs waar jongeren voor het eerst aan de slag gaan met opleidings- en beroepskeuzes. Het mbo sluit hier zoveel mogelijk op aan. Dit gebeurt zowel met onderwijsprogramma's als met de begeleiding van jongeren. Zo leren studenten de doorstroommogelijkheden kennen die er voor hen zijn: doorstroom naar een andere mbo- of hbo-opleiding of uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Stimuleringsproject LOB & Servicepunt LOB

Met het Stimuleringsproject LOB in het mbo bracht het ministerie van Onderwijs de loopbaanbegeleiding voor studenten extra onder de aandacht. In de periode 2012 en 2016 heeft MBO Diensten geïnvesteerd in de professionalisering en ontwikkeling van visie en beleid om de deskundigheid van scholen op het gebied van lob te vergroten. Er zijn diverse instrumenten en brochures ontwikkeld en bijeenkomsten georganiseerd. Begeleiders kunnen zo de mbo-studenten beter voorbereiden op het maken van een passende keuze voor het vervolg van hun loopbaan.

Sinds januari 2016 is het Stimuleringsproject overgegaan in het Servicepunt LOB mbo. Scholen kunnen hier onder andere terecht met vragen over de eerdere lob-activiteiten, positionering van lob op een school en de verankering van lob binnen het onderwijs.

MBO Stad

Om de oriëntatie op het mbo voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, hun ouders en mentoren inzichtelijker te maken heeft de MBO Raad de digitale portal MBO Stad ontwikkeld. Deze website laat leerlingen op een visueel aantrekkelijke manier kennismaken met mbo-opleidingen. Ieder opleidingsdomein heeft zijn eigen gebouw in de virtuele stad. Op deze portal is ook informatie te vinden over beroepen, beroepskeuze- en competentietests en modules voor decanen/mentoren en ouders.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673