Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Laatst gewijzigd: 10-11-2022

Leerlingen en studenten moeten al op jonge leeftijd een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat zij later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: als een opleiding niet aan de verwachtingen voldoet, is de kans op uitval groot. Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. 

De keuze voor een opleiding begint in het voortgezet onderwijs waar jongeren voor het eerst aan de slag gaan met opleidings- en beroepskeuzes. Het mbo sluit hier zoveel mogelijk op aan. Dit gebeurt zowel met onderwijsprogramma's als met de begeleiding van jongeren. Zo leren studenten de doorstroommogelijkheden kennen die er voor hen zijn: doorstroom naar een andere mbo- of hbo-opleiding of uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven.  Voor het onderdeel loopbaanoriëntatie leren studenten tijdens diverse activiteiten en door middel van begeleiding te reflecteren op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes binnen hun studie (bijvoorbeeld voor een bepaalde stage)  en keuzes na hun studie bijvoorbeeld voor doorstroom naar een vervolgopleiding of voor een bepaald beroep. Ook ontwikkelen ze competenties voor een leven lang leren. Studenten weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.

Expertisepunt LOB, voor vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over lob/slb op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van lob/slb, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-hbo). Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen.

Kies MBO

Om de oriëntatie op het mbo voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, hun ouders en mentoren inzichtelijker te maken heeft de MBO Raad de digitale portal Kies MBO ontwikkeld. Deze website laat leerlingen uit het vo en mbo-studenten op een visueel aantrekkelijke manier kennismaken met mbo-opleidingen, beroepen en het perspectief op de arbeidsmarkt. Zowel van de kansen op stage en werk wordt een indicatie gegeven, op basis van cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Op deze portal is ook informatie te vinden over beroepen, beroepskeuze- en competentietests en modules voor decanen/mentoren en ouders.

Margriet Overmeyer

Margriet Overmeyer

Beleidsadviseur

Het loopbaanverhaal van Manon Sprenkeler