MBO Raad en Europa

Laatst gewijzigd: 03-03-2021

De MBO Raad versterkt op diverse manieren de stem van het beroepsonderwijs in Brussel. Door samen te werken kan het beroepsonderwijs een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt met goedgeschoolde werknemers en helpen de Europese doelstellingen te realiseren.

EUproVET en VET4EU2

Onder de naam European Providers of Vocational Education and Training (EUproVET) draagt de MBO Raad bij aan de versterking van de stem van het beroepsonderwijs in de EU. In dit samenwerkingsverband zitten andere onderwijsverenigingen uit het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Finland, Slovenië en Ierland.

Daarnaast werken de vier verenigingen uit het beroepsonderwijs (EUproVET, EfVET, EVTA en EVBB) en twee verenigingen uit het hoger onderwijs (EURASHE en EUCEN) samen onder de vlag van VET4EU2. Inmiddels heeft de organisatie de status verworven van vaste gesprekspartner voor de Europese Commissie. Met dit samenwerkingsverband is een representatieve vereniging ontstaan, waardoor de MBO Raad beter in staat is de belangen van het Nederlandse beroepsonderwijs te vertegenwoordigen.

Nuffic

Nuffic’s ambitie is dat elke student het onderwijs internationaal competent verlaat. Dit doen zij door mbo-scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van internationaliseringsbeleid en -activiteiten; mobiliteit (WilWeg, IBPV-netwerk) en internationale samenwerking, docenten en internationalisation at home. Zij werken nauw samen met de MBO Raad en andere organisaties. Vanaf 1 januari 2021 is het Nationaal Agentschap Erasmus+ bij Nuffic ondergebracht.

Neth-ER

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) vertegenwoordigt het Nederlandse kennisveld over onderwijs en onderzoek in Brussel. De organisatie streeft ernaar het Nederlandse belang in Brussel kenbaar te maken en het beleidsvormingsproces, daar waar mogelijk, te beïnvloeden. Andersom helpt Neth-ER bij het tonen van sterke punten van het Nederlandse beroepsonderwijs aan de Europese Commissie.

De missie van Neth-ER bestaat uit het voorzien in hoogwaardige informatie over Europese kennisdossiers ten behoeve van het Nederlandse kennisveld. Daarnaast wil het bijdragen aan het vergroten van de invloed van het Nederlandse kennisveld op de ontwikkeling van het Europese onderwijs-, onderzoek- en innovatiebeleid.

European Skills Agenda

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap vond in februari 2016 de conferentie Skills for a Lifetime plaats. Samen met OCW heeft de MBO Raad de resultaten van de conferentie verwerkt in het Stepping Stones for a Future-proof VET. Dit document zal ook gebruikt worden voor de European Skills Agenda die de Europese Commissie in mei 2016 presenteert.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor