MBO Raad en Europa

Laatst gewijzigd: 01-05-2020

De MBO Raad versterkt op diverse manieren de stem van het beroepsonderwijs in Brussel. Door samen te werken kan het beroepsonderwijs een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt met goedgeschoolde werknemers en helpen de Europese doelstellingen te realiseren.

EUproVET en VET4EU2

Onder de naam European Providers of Vocational Education and Training (EUproVET) draagt de MBO Raad bij aan de versterking van de stem van het beroepsonderwijs in de EU. In dit samenwerkingsverband zitten andere onderwijsverenigingen uit het Verenigde Koninkrijk, Finland, Slovenië en Ierland.

Daarnaast werken de vier verenigingen uit het beroepsonderwijs (EUproVET, EfVET, EVTA en EVBB) en twee verenigingen uit het hoger onderwijs (EURASHE en EUCEN) samen onder de vlag van VET4EU2. De Europese Commissie reageerde enthousiast op de vorming van VET4EU2. Inmiddels heeft de organisatie de status verworven van vaste gesprekspartner voor de Europese Commissie. Met dit samenwerkingsverband slaagt de MBO Raad er beter in om de belangen van het beroepsonderwijs in Brussel te vertegenwoordigen.

Nuffic

Nuffic (voorheen EP-Nuffic) helpt het mbo om studenten en docenten vaker ervaring in het buitenland te laten opdoen. Daarbij probeert de organisatie zoveel mogelijk administratieve hobbels weg te nemen om zo de internationale mobiliteit te bevorderen. De ondersteuning van EP-Nuffic is in de eerste plaats gericht op scholen en wordt in nauw overleg met de MBO Raad ingevuld. OCW financiert de ondersteuning en trekt daarvoor jaarlijks maximaal 500.000 euro uit.

Neth-ER

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) vertegenwoordigt het Nederlandse kennisveld over onderwijs in Brussel. De organisatie wil met deze achtergrond het beleidsvormingsproces in Europa beïnvloeden en optimaal gebruik kunnen maken van wat Europa aan Nederland te bieden heeft.

De missie van Neth-ER bestaat uit het voorzien in hoogwaardige informatie over Europese kennisdossiers ten behoeve van het Nederlandse kennisveld. Daarnaast wil het bijdragen aan het vergroten van de invloed van het Nederlandse kennisveld op de ontwikkeling van het Europese onderwijs-, onderzoek- en innovatiebeleid.

EU2020-agenda

Op 10 juli 2014 heeft het samenwerkingsverband VET4EU2 een verklaring opgesteld (Barcelona Declaration), waarin de leden aangeven een bijdrage te willen leveren aan de EU2020-agenda. Deze agenda bevat de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met genoeg banen voor iedereen. De Europese Commissie wil onder meer het aantal vroegtijdig schoolverlaters in 2020 verlagen. Het percentage uitvallers moet onder de 10 procent komen te liggen. Daarnaast staat het stimuleren van de uitwisseling van studenten en docenten hoog in het vaandel.

European Skills Agenda

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap vond in februari 2016 de conferentie Skills for a Lifetime plaats. Samen met OCW heeft de MBO Raad de resultaten van de conferentie verwerkt in het Stepping Stones for a Future-proof VET. Dit document zal ook gebruikt worden voor de European Skills Agenda die de Europese Commissie in mei 2016 presenteert.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Veronique Feijen

Veronique Feijen

Beleidsadviseur - Policy advisor