Onderzoek en innovatie

Het thema Onderzoek & Innovatie staat in toenemende mate op de strategische agenda van mbo-scholen. Het ministerie van OCW stimuleert namelijk de doorontwikkeling van practoraten met een financiële bijdrage tot 2026. Daarmee heeft de sector de opdracht gekregen om onderzoek en innovatie verder uit te werken. Dit heeft gevolgen per school maar ook voor de gehele sector. Vandaar dat het thema Onderzoek & Innovatie is verankerd in het strategisch meerjarenperspectief MBO Raad 2022-2030.

pexels.com

Versterken

De Stichting Practoraten en de MBO Raad werken samen aan het thema Onderzoek & Innovatie, met als doel het versterken van de onderlinge samenhang. De focus van de MBO Raad is het versterken van de mbo onderzoek infrastructuur. De verantwoordelijkheid van de Stichting Practoraten is het verder ontwikkelen van het concept practoraten alsmede de functie van de practor. Een goede afstemming en samenwerking tussen beide partijen is van belang voor de mbo-scholen, maar ook voor partners als het ministerie van OCW, NWO, NRO, Regieorgaan SIA, PTVT/Katapult, en Topsectoren.

De MBO Raad en Stichting Practoraten hebben daarom de volgende activiteiten afgestemd: 

  1. Verbeteren van onderlinge communicatie verbeteren; 
  2. Gezamenlijk gemeenschappelijke doelen bepalen en vaststellen; 
  3. Verantwoordelijkheden (duidelijk) definiëren om overlap te voorkomen; 
  4. Samenwerking aanmoedigen door gezamenlijke activiteiten te organiseren;
  5. Regelmatig de samenwerking evalueren. 
Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur