Onderzoek en innovatie

Onderzoek & Innovatie hebben een steeds grotere betekenis voor het mbo. Onderzoek en een onderzoekende houding is onontbeerlijk voor alle betrokkenen bij het mbo onderwijs en zeker docenten en studenten: het borgt en verhoogt de onderwijskwaliteit. Innovatie zorgt voor vernieuwing in en van het onderwijs.

Waarde van onderzoek

Onderzoek draagt bij aan het probleemoplossend en kritisch denkvermogen. Het stimuleert nieuwsgierigheid en heeft een positief effect op de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van afgestudeerden. Daarom stimuleert de MBO Raad onderzoek in het mbo. We werken nauw samen met partners die zich inzetten voor onderzoek in, voor en mét het mbo. Naast meerwaarde voor studenten heeft onderzoek ook belangrijke voordelen voor docenten. Onderzoek draagt bij aan persoonlijke, vakinhoudelijke verrijking en de innovatiekracht binnen teams. Door zelf onderzoek te doen en volop gebruik te maken van onderzoek. Maar ook door simpelweg nieuwsgierig te zijn. Al die eigenschappen komen ten goede aan de dagelijkse lespraktijk.

Kennisinfrastructuur

Waaruit bestaat onderzoek en hoe wordt het ingevuld? Hierbij gaat het om: het delen van kennis, het bewust inzetten van interventies en het inzetten van onderzoeksvaardigheden. Docent en student zorgen samen voor het beste onderwijs op het juiste moment. In het kader van onderzoek & innovatie gaat het om daadwerkelijk onderzoek doen maar ook om kennis uit onderzoek te vertalen naar het mbo. We werken aan een R&D agenda voor het onderwijs.  Hierin werkt de MBO Raad samen met partners zoals de Stichting "ieder mbo een Practoraat", NRO, Ecbo en vele anderen.

mappen in verschillende kleuren in archiefkast

Ontwikkelagenda Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

Een landelijke werkgroep waarin ook de MBO Raad is vertegenwoordigd, bracht op 1 april 2019 gezamenlijk de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ uit. Kern van deze agenda is de werelden van onderwijs en onderzoek beter met elkaar te verbinden. Met een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs werken we gezamenlijk aan een innoverende cultuur, waarmee het onderwijs kwalitatief hoogwaardig, aantrekkelijk en toekomstbestendig blijft. De komende tijd gaan de sectorraden, samen met OCW en NRO verder met het verkennen van de mogelijkheden voor regionale en landelijke R&D-agenda’s. Daarnaast steken we energie in het betrekken, aansluiten en verbinden van bestaande activiteiten en netwerken.

Innovatie

Innovatie is belangrijk voor de noodzakelijke en wenselijk vernieuwingen ván het onderwijs en ín het onderwijs. Bijvoorbeeld om het leerrendement van de studenten/lerenden te verhogen. Het betreft de kerntaak van het onderwijs, hoe te vernieuwen en doorlopend in verbinding met de verwachte en gewenste maatschappelijke opgave. Beroepen veranderen bovendien en het onderwijs verandert mee.

In het mbo maken we innovaties beter. Het mbo is op zoek naar vormen waarin onderwijs en innovatie elkaar ontmoeten en samen optrekken. Innovatie komt tot stand via allerlei verschillende vormen: platforms, Innovatie Hubs, Academies, regionale samenwerkingen, hackathons en learning communities.

Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur