Learning Communities

Laatst gewijzigd: 21-05-2023

In een Learning Community werken bedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen nauw samen. Zo worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden, waarbij onderzoek vaak de basis vormt. In een Learning Community:

  • ontwikkelen partners samen innovatieve oplossingen;
  • vertalen zij ervaringen naar een optimaal en actueel onderwijsaanbod;
  • trainen zij werkenden in de vaardigheden die nodig zijn om met de innovaties aan de slag te gaan;
  • wisselen zij doorlopend inzicht en ervaring uit om tot verbeterde concepten/technieken te komen.

In het mbo zijn voorbeelden te vinden van deze Learning Communities.

Economische en maatschappelijke uitdagingen

Nederland heeft grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke uitdagingen en transities in onder meer de zorg en het klimaat vragen om snelle technologische oplossingen en een wendbare beroepsbevolking. Organisaties worden anders ingericht, oude banen en taken maken plaats voor nieuwe en de inhoud van het werk verandert.

Samenhang

Nauwe samenwerking tussen bedrijven, scholen én kennisinstellingen brengt samenhang tussen innovaties in bedrijven, het onderzoek van kennisinstellingen, de opleiding van studenten en de bijscholing van werkenden. Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden circuleert kennis sneller en worden opleidingen en bijscholingen effectiever.

Ambitie

Samen met Human Capital Topsectoren, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en SIA wil de MBO Raad zich inzetten om in 2023 minimaal honderd Learning Communities verder te ontwikkelen en/of te helpen realiseren. Alle kennis op het gebied van arbeidsmarktonderzoek en goede voorbeelden van Learning Communities worden actief gedeeld in de daarvoor ingerichte netwerken, zodat zoveel mogelijk partijen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor