Visie op passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 08-04-2020

Het mbo wil toegankelijk zijn en mbo-scholen willen toegankelijk onderwijs bieden voor een brede doelgroep. In de visie van de MBO Raad gaat passend onderwijs niet alleen over het in kaart brengen van eventuele speciale onderwijsbehoeften van een student, maar over het wegnemen van de belemmeringen die het leren en deelnemen van studenten in de weg staan. Denken vanuit het wegnemen van barrières, is denken vanuit een inclusief schoolsysteem dat uitgaat van gelijkwaardigheid en van kansen voor iedereen.

Infographic passend onderwijs

In een inclusief schoolsysteem komen studenten niet met een stempel binnen, maar krijgen zij de juiste hoeveelheid aandacht om succesvol een opleiding af te ronden. Daarvoor is het van belang al bij de intakeprocedure vast te stellen welke begeleiding jongeren nodig hebben en hoe het onderwijs voor hen passend kan worden gemaakt.

Met passend onderwijs is het de uitdaging voor scholen om binnen die context jongeren die extra ondersteuning nodig hebben toch niet buiten de boot te laten vallen en een diploma te laten halen dat past bij hun mogelijkheden. Dat kunnen scholen niet alleen. Partners zoals gemeenten en jeugdhulpverlening zijn nodig: zij helpen de voorwaarden organiseren om tot leren te komen. 

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs